Norgesbusskonsernet er en av de ledende aktørene innen kollektivtrafikk i Norge og har en årlig omsetning på ca.1000 millioner NOK. Konsernet disponerer over 500 busser og har rundt 1100 ansatte.

Konsernet er eid av Torghatten ASA, og består av morselskapet Norgesbuss AS og datterselskapene Omni­Service AS, Norgesbuss Ekspress AS og Firda Billag Buss AS. Hovedaktiviteten er rute- og skolekjøring i Oslo, Akershus, Buskerud og Sogn og Fjordane. Selskapet opererer 3 av 4 flybussruter til OSL for Flybussekspressen AS, og eier og opererer SAS Flybussen i Oslo. Selskapet utfører også tur­kjøring.

Bussbransjen er under store strukturelle endringer, hvor aktørene må tilpasse seg de rammevilkår som gjelder i et sterkt konkurranseutsatt marked. Norgesbuss er langt fremme i sin tilpasning og har som langsiktig målsetting å bli en vinner i dette markedet.

Norgesbuss har også som mål å øke antall brukere av kollektivtrafikk med buss i Oslo og Akershus, redusere utslipp gjennom høy fokus på økonomisk kjørestil og jobbe aktivt med å finne nye gjennomførbare miljøtiltak. 

Selskapet er miljøsertifisert i henhold til ISO-14001.