Trønderbilene konsern driver kollektivtransport og verksteddrift i begge Trøndelagsfylkene, Hedmark og Oppland. Selskapets formål er å forvalte og utvikle selskapets ressurser til beste for aksjonærer, ansatte, kunder og omverden.
Kjernevirksomheten er busstransport. Videre er det en betydelig verksteddrift i de fire verksted-selskapene i Steinkjer, Åfjord, Støren/Røros og Kolvereid.
Hovedkontoret for konsernet ligger i Levanger.
Selskapet er miljøsertifisert i henhold til ISO-14001.