Torghatten Trafikkselskap AS ivaretar driften av 5 ferjesamband og 3 hurtigsamband i Nord Trøndelag og på Helgeland i Nordland.

Rederiflåten består av 11 fartøy. I tillegg har selskapet omsetning av diesel fra eget tankanlegg og tankbildistribusjon. Administrasjonen har hovedkontor i Brønnøysund.