Torghatten ASA

(1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Overkurs Fond for vurderings-forskjeller Annen EK Sum
Egenkapital pr. 31.12.13 46 822 -21 161 654 0 642 720 851 174
Årsresultat         59 448 59 448
 - herav avsatt utbytte         -42 761 -42 761
Kapitalforhøyelse 690   21 869     22 559
Endring i egne aksjer   -617     -22 243 -22 860
Egenkapital 31.12.14 47 512 -638 183 522 0 637 165 867 561


Konsern

(1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Overkurs Fond for vurdering
sforskjeller
Annen egen-kapital eks. min. Minoritet Sum
Egenkapital pr. 31.12.13 46 822 -21 161 654 44 684 990 512 442 316 1 685 967
Årets resultat       -9 311 164 503 54 130 209 322
- herav avsatt utbytte         -42 761   -42 761
Utbytte til min.aksj           -9 573 -9 573
Endring egne aksjer   -617     -22 243   -22 860
Kapitalforhøyelse 690   21 869       22 559
Andre endringer egenkapital         -36 550 -2 139 -38 689
Egenkapital pr 31.12.2014 47 512 -638 183 522 35 373 1 053 457 484 733 1 803 959