Morselskapet (Tall i hele 1.000 kr) Konsern
2014 2013   2014 2013
14 701 18 457 Driftsinntekter 8 187 448 5 105 749
-6 213 -3 934 Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 073 601 682 273
-10 157 -8 275 Driftsresultat (EBIT) 462 292 295 851
57 718 89 686 Ordinært resultat før skattekostnad 266 190 201 652
-1 729 3 947 Skattekostnad 56 868 28 724
59 448 85 739 Årsresultat 209 322 172 928
         
867 561 851 175 Egenkapital 1 803 959 1 685 967
56,3 % 56,8 % Egenkapital i prosent av totalkapital 24,0 % 23,0 %
    Driftsmargin (Resultat før skatt/omsetning) 3,3 % 3,9 %
5,1 % 7,8 % Totalkapitalrentabilitet 5,7 % 4,7 %
6,9 % 10,3 % Egenkapitalrentabilitet 12,0 % 11,8 %
         
47 512 46 822 Aksjekapital 47 512 46 822
9 367 9361 Antall aksjer 9 367 9 361
93 91 Bokført egenkapital pr. aksje (i kroner) 193 180
6 9 Inntjening pr. aksje etter skatt (i kroner) 16,6 14,2
8 9 Antall sysselsatte 4273 3 168