Torghatten ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Brønnøysund, Norge.

Selskapets foretaksnummer er NO 916 819 927 MVA

Årsregnskapet ble godkjent for publisering av styret  10. april  2015.
Konsernets virksomhet er beskrevet i note 4.