Torghatten ASA            
Tilknyttede selskap
(1.000 NOK)
Eierandel Bokført verdi 31.12.13 Tilgang/ avgang 2014 Resultatandel/endring egenkapital 2014 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.14
Stavanger Bay KS 50 % 13 361 -13 361 0 0 0
North Sea Safety KS 50 % 61 994 0 3 544 -2 500 63 038
Team Beredskap Sp/f 30 % 8 950 0 -1 520 0 7 433
Havila Shipping ASA 4 % 81 946 0 0 0 81 946
Sum tilknyttede selskaper   166 248 -13 361 2 028 -2 500 152 419

 

Konsern            
Enhet (1.000 NOK) Eierandel Bokført verdi 31.12.13 Tilgang/
avgang 2014
Resultatandel/endring egenkapital 2014 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.14
Stavanger Bay KS 50 % 13 361 -13 361 0 0 0
North Sea Safety KS 50 % 61 994 0 3 544 -2 500 63 038
Team Beredskap Sp/f 30 % 8 950 0 -1 520 0 7 433
Havila Shipping ASA 4 % 81 946 0 0 0 81 946
NTS ASA 23 % 67 960 26 632 -11 525 -924 82 143
Namsos Invest AS 25 % 0 17 907 3 959   21 867
Sikkerhetssenteret Rørvik AS 23 % 1 988 0 0 0 1 988
Sum tilknyttede selskaper   236 196 31 179 -5 542 -3 424 258 416

 

Sammenfattet finansiell informasjon pr. 31.12.14 om de enkelte tilknyttede selskapene:

Enhet Virksomhet Eiendeler Gjeld Egenkap. Omsetning Årsresultat
North Sea Safety KS Rederi 278 813 152 731 126 082 55 506 7 094
Team Beredskap Sp/f Rederi 41 986 17 217 24 770 3 768 -4 716
Havila Shipping ASA Rederi 8 377 978 6 357 131 2 020 848 1 690 796 2 337
NTS ASA Trafikkselskap 972 996 636 039 336 957 416 813 37 051
Namsos Invest AS Investering 121 934 34 395 87 539 0 6 650
Sikkerhetssenteret Rørvik AS Opplæring 14 331 7 977 6 353 12 868 68

 

Tilknyttede selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Stemme- andel
NTS ASA 2003 Namsos 23 % 23 %
North Sea Safety KS 2006 Brønnøysund 50 % 50 %
Team Beredskap Sp/f 2007 Færøyene 30 % 30 %
Havila Shipping ASA 2007 Fosnavåg 4 % 4 %
Namsos Invest AS 2014 Namsos 25 % 25 %
Sikkerhetssenteret Rørvik AS 2014 Rørvik 23 % 23 %