Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
2014 2013 Annen finansinntekt 2014 2013
1 059 1 929 Agio 42 126 2 392
98 147 Gevinst ved salg av aksjer 1 007 147
  1 085 Aksjeutbytte 1 940 2 302
1 480 793 Annen finansinntekt 33 354 4 128
2 637 3 954 Sum Annen finansinntekt 78 427 8 969
         
    Annen finanskostnad    
326 871 Disagio 128 424 14 971
88 123 Gebyrer og kredittkortprovisjon 30 924 9 249
  1 497 Tap ved salg av aksjer 7 1 497
0 0 Annen finanskostnad 9 270 1 218
414 2 491 Sum Annen finanskostnad 168 625 26 934