Torghatten ASA      
Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
Nor-Way Bussekspress AS 1,92 % 200 200
Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
NTS ASA 1,10 % 2284 2 284
Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
Partrederiet Clipper Hermes DA 2,00 % 4 001 3 516
DIS Dyvi Cable Ship 4,00 % 1 183 998
Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 1 161 437
Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 300 300
Øvrige aksjer   419 419
Sum anleggsaksjer/-andeler morselskap   14 644 13 250


Uinnkalt kapital for Partrederiet Clipper Hermes DA var pr. 31.12.2014 kr 3,4 MNOK, mens uinnkalt kapital for DIS Dyvi Cable Ship var kr 1,2 MNOK. For Dongguan Chemical Tankers DIS er uinnkalt kapital 1,2 MNOK. 

 

Konsern      
Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
Nor-Way Bussekspress AS 13,46 % 3 791 3 791
Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
Partrederiet Clipper Hermes DA 2,00 % 4 001 3 516
DIS Dyvi Cable Ship 4,00 % 1 183 998
Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 1 161 437
Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 300 300
North Energy AS 0,08 % 437 421
Sentrum Næringshage AS 5,40 % 249 249
Flybussen.no DA 14,29 % 30 403
Andre   4 304 4 304
Sum anleggsaksjer konsern   20 551 19 515

 

Torghatten ASA      
Omløpsmidler Anskaffelses- Balanseført Markeds-
  kost verdi verdi
Drillmar Energy Ltd 16 159 3 500 3 500
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 109 925 925
Tide AS 5 4 4
Sum Finansielle investeringer 17 273 4 429 4 429

Drillmar Energy er ikke børsnotert. 
 

Konsern      
Omløpsmidler Anskaffelses-kost Balanseført verdi Markeds-
verdi
Nordea Global High Yield 9 950 9 773 9 773
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 176 1 013 1 013
Drillmar Energy Ltd 16 159 3 500 3 500
Tide AS 5 4 4
Sum Finansielle investeringer 27 290 14 290 14 290