2014 2013
Avsetning for forpliktelser 39 873 46 274

 

11,6 MNOK gjelder avsetninger for usikre forpliktelser i forbindelse med virksomhetsoppkjøp i det heleide selskapet Torghatten Nord AS. 

28,3 MNOK er avsetning for vedlikehold på leasede fly i Widerøe's Flyveselskap AS.