Torghatten ASA   Balanseført verdi
  Forfall 2014 2013
Banklån –flytende rente 2009-2025 493 972 278 998
 
Sum rentebærende langsiktig gjeld   493 972 278 998
Gjennomsnittlig rente   3,89 % 3,72 %

 

Konsern   Balanseført verdi
  Forfall 2014 2013
Banklån –flytende rente 2009-2025 3 187 064 2 968 446
Banklån - fast rente 2009-2025 536 668 536 976
Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter (se note 24) 2011-2013 98 589 136 258
 
Sum rentebærende langsiktig gjeld   3 822 321 3 641 680
Gjennomsnittlig rente    4,80 % 4,05 %

Se også note 21.