Torghatten Servicesenter AS, et heleid selskap av Torghatten ASA, ivaretar forretningsførsel for flere av datterselskap og tilknyttede selskap til Torghatten ASA.

Det leies også ut personer fra holdingselskapet til enkelte datterselskap i forbindelse med ulike funksjoner som IT, markedsføring og kvalitetssikring.

Det leies også ut skip og busser mellom de ulike selskapene i konsernet.

Det er egne verkstedselskap i konsernet som utfører reparasjoner og vedlikehold for andre selskaper i konsernet i tillegg til å ta på seg eksterne oppdrag.

Det er også opprettet enkelte låneforhold mellom selskapene i konsernet. Disse renteberegnes.

Alle transaksjoner i konsernet skjer til markedsmessige vilkår.