Trønderbilene kjøpte seg opp til 100% eier av Gauldal-Østerdal Buss AS og fusjonerte deretter.

Trønderbilene ervervet i februar 2014 Røros Kommunes aksjepost i Gauldal-Østerdal Buss AS. Etter ervervet kontrollerte Trønderbilene AS 100 % av aksjene. Med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2014 er datterselskapet Gauldal-Østerdal Buss AS fusjonert med Trønderbilene AS. Fusjonen er gjennomført etter de forenklede regler i aksjelovens § 13-23 (mellom mor og heleid datter), og det ble således ikke gitt noe vederlag ved fusjonen, hverken i form av aksjer eller
kontanter.

Fusjonen er en vertikal fusjon mellom mor og heleid datterselskap, og gjennomføres ihht. NRS 9 Fusjon med regnskapsmessig kontinuitet, til konserverdier.

Fusjonen gjennomføres som en skattefri transaksjon med full skattemessig kontinuitet.