Aksjekapital:

Aksjekapitalen i Torghatten ASA var 31.12.14 kr 47.511.795,- fordelt på 9.502.359 aksjer pålydende kr 5,- pr. aksje. Det er kun en aksjeklasse i selskapet.

I følge selskapets vedtekter er stemmeretten begrenset på følgende måte:
En aksje teller en stemme begrenset oppad pr. aksjonær til 20 % av totalt antall aksjer i selskapet. Ingen enkelt person kan stemme for mer enn 20 % av totalt antall aksjer i selskapet.

Eierstruktur: 

De største aksjonærene i Torghatten ASA pr. 31.12.14 var: 

  Antall aksjer Eierandel Stemme-andel
Christiania Skibs AS 1 537 126 16,18 % 16,40 %
Saturn Invest AS 1 298 334 13,66 % 13,85 %
Hifo Invest AS 1 205 415 12,69 % 12,86 %
Heidenreich Enterprise Ltd. 425 837 4,48 % 4,54 %
Intertrade Shipping AS 362 317 3,81 % 3,86 %
Uno Invest AS 327 045 3,44 % 3,49 %
Jac. Moe AS 275 291 2,90 % 2,94 %
Tanja AS 234 417 2,47 % 2,50 %
Torgnes AS 232 312 2,44 % 2,48 %
Amble Investment AS  152 773 1,61 % 1,63 %
Etui Invest AS 112 360 1,18 % 1,20 %
Skipsinvest AS 100 172 1,05 % 1,07 %
Brønnøy kommune 97 240 1,02 % 1,04 %

Av selskapets 20 største aksjonærer, eier de neste 7 aksjonærer aksjeposter på under 1 %.

Egne aksjer:

Pr. 31.12.14 har Torghatten ASA 127 605 egne aksjer. Selskapet har økt antall aksjer gjennom året med 123 370 aksjer.

Aksjer eiet av medlemmer i styret, konsernsjef og visekonsernsjef:

   

Antall aksjer
Ant. aksjer eid av personlig nærstående
Sum           antall aksjer
         
Kjell Inge Skaldebø styreleder 1000 - 1000
Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder - - -
Tor Andenæs medlem - 1771543 1771543
Torstein Moe medlem - 423643 423643
Audhild Bang Rande medlem 220 - 220
Janne Merete Stene ansatterep. - - -
Geir Sørensen ansatterep. - - -
         
Ledende ansatte        
Brynjar Forbergskog, konsernsjef     2503749 2503749
Roger Granheim, visekonsernsjef     327045 327045