Trønderbilene AS og Gauldal Østerdal Buss AS har fusjonert
Trønderbilene AS, et heleid datterselskap av Torghatten ASA, kjøpte i februar minoritensaksjonærens post i Gauldal Østerdal Buss AS. Trønderbilene AS eide fra før 73,9 % og ble etter kjøpet eier av 100 %. Trønderbilene AS og Gauldal Østerdal Buss AS ble i august fusjonert.

Økning eierandel i NTS ASA
Trønderbilene har gjennom året økt sin eierandel i NTS ASA til 30,3 %. Torghatten eier i tillegg 1,1 % av NTS ASA direkte. Total direkte og indirekte eierandel pr. 31.12.14 er på 31,48 %.