Torghatten ASA              
Datterselskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Egenkapital  31.12.14 Stemme- andel Anskaffelses-kost Bokført verdi
Torghatten Buss AS 1993 Brønnøysund 100 % 13 000 100 % 9 370 9 370
Torghatten Trafikkselskap AS 1995-2005 Brønnøysund 100 % 50 963 100 % 3 542 3 542
Sør-Helgeland Vaktselskap AS 2000 Brønnøysund 100 % 1 320 100 % 505 505
TTS Bil og Dekksenter AS 1995 Brønnøysund 100 % 8 436 100 % 400 400
Torghatten Nord AS 2008 Tromsø 100 % 354 996 100 % 40 010 40 010
Bastø Fosen AS 1995 Horten 100 % 27 786 100 % 35 174 35 174
FosenNamsos Sjø AS *6) 2008 Trondheim 66 % 120 294 66 % 95 390 95 390
Fjordveien AS 1994 Trondheim 100 % 68 100 % 80 80
Fosen Verkstedservice AS 1997 Sistranda 100 % 6 245 100 % 1 669 1 669
Berg-Hansen Reisebureau Trondheim AS 1987 Trondheim 66 % 6 685 66 % 2 887 2 887
TrønderBilene as konsern  *1) 1999 Levanger 100 % 144 274 100 % 88 630 88 630
Norgesbuss AS konsern *2) 2004 Oslo 100 % 156 929 100 % 174 176 147 182
Innherredsferja AS 2005 Trondheim 100 % 1 284 100 % 3 318 1 818
Nesodden Bundefjorden DS 2007 Oslo 51 % 1 986 51 % 14 269 1 000
Sørlandsruta AS  2010 Mandal 100 % 28 949 100 % 14 500 14 500
Maritime Venture AS *3) 2011 Sandnessjøen 51 % 85 850 51 % 29 964 29 964
Secora AS konsern *4) 2012 Svolvær 100 % 23 364 100 %  - 14 600
T-Finans AS 2011 Sandvika 100 % 87 018 100 % 82 207 82 207
WF Holding AS *5) 2013 Brønnøysund 51 % 497 767 51 % 255 000 255 000
Torghatten Servicesenter AS 2013 Brønnøysund 100 % 456 100 % 100 100
Sum datterselskaper             824 029

 

Info ang. underkonsern
  Anskaffelses-
tidspunkt
Forretnings-kontor Eierandel mor Eid via DS Egenkapital Stemmeandel
*1) I Trønderbilene konsern inngår følgende datterselskaper:
Vassneset Eiendom AS 2009 Åfjord 51 %   11 473 51 %
Fosen Verkstedsenter AS 2009 Åfjord 61 %   2 602 61 %
TB verkstedsenter AS 2012 Steinkjer 98 %   2 287 98 %
GB Transportservice AS 1987 Røros 100 %   3 137 100 %
             
*2) I Norgesbuss konsern inngår følgende datterselskaper:
Omniservice AS   Oslo 100 %   11225 100 %
Norgesbuss Ekspress AS   Oslo 100 %   2554 100 %
Firda Billag Buss AS   Førde 50 %   50271 50 %
             
*3) I Maritime Venture konsern inngår følgende datterselskaper:
Seløy Holding AS 2011 Herøy 60 %   15 861 60 %
Seløy Undervannsservice AS 2011 Herøy   100 % 22 472 100 %
Seløy Kystberedskap AS 2011 Herøy   100 % 34 949 100 %
Seløy Aquaservice AS 2014 Herøy   66 % 13 272 66 %
Seløybase Sør AS 2011 Sandnessjøen 100 %   245 100 %
             
*4) I Secora konsern inngår følgende datterselskaper:
Secora AS   Svolvær 100 %   44 561 100 %
Secora Maskin AS 2012 Svolvær   100 % 3 312 100 %
Secora AB 2012 Stockholm   100 % 1 823 100 %
             
*5) i WF Holding AS inngår følgende datterselskaper:
Widerøe's Flyveselskap AS 2013 Bodø 80 %   553 862 80 %
Widerøe Internett AS 2013 Mosjøen   100 % 2 972 100 %
             
*6) i FosenNamsos Sjø AS inngår følgende datterselskap: 
Partrederiet Kystekspressen ANS 1994 Trondheim 51 %   35 016 51 %