Styret har hatt følgende sammensetting:

  • Kjell Inge Skaldebø, styreleder
  • Lise Andrea Dahl Karlsen, nestleder
  • Tor Andenæs, styremedlem
  • Audhild Bang Rande, styremedlem
  • Torstein Moe, styremedlem
  • Janne Merete Stene, representant for de ansatte
  • Geir Sørensen, representant for de ansatte

Varamedlemmer:

  • Brynjar Kroknes
  • Wenche Stuvland Knygh
  • Ingolf A. Marifjæren


Trykk her for å se oversikten over Styret