Torghatten ASA

(1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Overkurs Fond for vurderings-forskjeller Annen EK Sum
Egenkapital pr. 31.12.14 47 512 -638 183 522 0 637 165 867 561
Omklassifisering aksjer       26 872 -87 660 -60 788
Egenkapital 01.01.15 47 512 -638 183 522 26 872 549 505 806 773
Årsresultat       -10 284 31 484 21 200
 - herav avsatt utbytte         -23 756 -23 756
Enring i egne aksjer   0     -258 -258
Andre endringer egenkapital         586 586
Egenkapital 31.12.15 47 512 -638 183 522 16 588 557 561 804 544


Konsern

(1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Overkurs Fond for vurdering
sforskjeller
Annen egen-kapital eks. min. Minoritet Sum
Egenkapital pr. 31.12.2014 47 512 -638 183 522 35 373 1 053 457 484 733 1 803 959
Omklassifisering aksjer       26 872 -71 247   -44 375
Egenkapital 01.01.15 47 512 -638 183 522 62 245 982 210 484 733 1 759 584
Årets resultat       -24 813 328 851 78 958 382 997
- herav avsatt utbytte         -23 756   -23 756
Utbytte til min.aksj           -15 693 -15 693
Kapitalforhøyelse           490 490
Endring egne aksjer         -258   -258
Andre endringer egenkapital         3 322 -277 3 045
Egenkapital pr 31.12.2015 47 512 -638 183 522 37 432 1 290 370 548 210 2 106 408