Morselskapet (Tall i hele 1.000 kr) Konsern
2015 2014   2015 2014
15 178 14 701 Driftsinntekter 8 573 902 8 187 448
-8 686 -6 213 Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 194 740 1 073 601
-12 415 -10 157 Driftsresultat (EBIT) 547 856 462 292
33 280 57 718 Ordinært resultat før skattekostnad 483 397 266 190
12 080 -1 729 Skattekostnad 100 400 56 868
21 200 59 448 Årsresultat 382 997 209 322
         
804 545 867 561 Egenkapital 2 106 408 1 803 959
58,8% 56,3 % Egenkapital i prosent av totalkapital 27,9% 24,0 %
    Driftsmargin (Resultat før skatt/omsetning) 5,6% 3,3 %
3,4% 5,1 % Totalkapitalrentabilitet 8,9% 5,7 %
2,5% 6,9 % Egenkapitalrentabilitet 19,6% 12,0 %
         
47 512 47 512 Aksjekapital 47 512 47 512
9375 9 367 Antall aksjer 9 375 9 367
86 93 Bokført egenkapital pr. aksje (i kroner) 225 193
2 6 Inntjening pr. aksje etter skatt (i kroner) 32,4 16,6
8 8 Antall sysselsatte 5011
4273