Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
2015 2014 Annen finansinntekt 2015 2014
2 182 1 059 Agio 134 701 42 126
12 98 Gevinst ved salg av aksjer 510 1 007
1 287 0 Aksjeutbytte 3 426 1 940
0 1 480 Annen finansinntekt 0 33 354
3 481 2 637 Sum Annen finansinntekt 138 637 78 427
         
    Annen finanskostnad    
467 326 Disagio 64 066 128 424
41 88 Gebyrer og kredittkortprovisjon 33 537 30 924
96 0 Tap ved salg av aksjer 12 7
0 0 Annen finanskostnad 5 909 7 270
604 414 Sum Annen finanskostnad 103 524 168 625