Torghatten ASA      
Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
Nor-Way Bussekspress AS 1,92 % 200 200
Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
Partrederiet Clipper Hermes DA 2,00 % 4 001 3 516
DIS Dyvi Cable Ship 4,00 % 1 183 998
Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 966 242
Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 467 467
Øvrige aksjer   357 357
Sum anleggsaksjer/-andeler morselskap   12 269 10 875

Uinnkalt kapital for Partrederiet Clipper Hermes DA var pr. 31.12.2015 kr 0, mens uinnkalt kapital for DIS Dyvi Cable Ship var kr 1,2 MNOK. For Dongguan Chemical Tankers DIS er andel uinnkalt kapital 0,9 MNOK.  

 

Konsern      
Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
Nor-Way Bussekspress AS 37,50 % 3 791 3 791
Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
Partrederiet Clipper Hermes DA 2,00 % 4 001 3 516
DIS Dyvi Cable Ship 4,00 % 1 183 998
Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 966 242
Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 467 467
North Energy AS 0,08 % 437 437
Sentrum Næringshage AS 5,40 % 249 249
Nord Norsk Smolt AS 19,00 % 5 162 5 162
Atlantic Panamax 5,00 % 2 264 2 264
Flybussen.no DA 14,29 % 30 403
Andre   1 101 1 101
Sum anleggsaksjer konsern   24 747 23 726

 

Torghatten ASA      
Omløpsmidler Anskaffelses- Balanseført Markeds-
  kost verdi verdi
Drillmar Energy Ltd 16 159 2 000 2 000
NTS ASA 2 284 7 769 7 769
Havila Shipping ASA 127 573 3 167 3 167
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 109 993 993
Tide AS 5 6 6
Sum Finansielle investeringer 147 130 13 934 13 934

Drillmar Energy er ikke børsnotert. 
 

Konsern      
Omløpsmidler Anskaffelses-kost Balanseført verdi Markeds-
verdi
NTS ASA 54 683 167 904 167 904
Namsos Invest AS 18 869 39 715 39 715
Drillmar Energy Ltd 16 159 2 000 2 000
Havila Shipping ASA 127 573 3 167 3 167
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 176 1 086 1 086
Tide AS 5 4 4
Sum Finansielle investeringer 218 465 213 877 213 878