2015 2014
Avsetning for forpliktelser 39 128 39 873

 

5 MNOK gjelder avsetninger for usikre forpliktelser i forbindelse med virksomhetsoppkjøp i det heleide selskapet Torghatten Nord AS. 

34,2 MNOK er avsetning for vedlikehold på leasede fly i Widerøe's Flyveselskap AS.