Widerøe overtar SAS`bakketjenester i Norge

Widerøe Ground Handling (et datterselskap av Widereøe Flyveselskap AS) har i 2015 inngått avtale med SAS om å overta bakkevirksomheten til SAS i Norge på alle stasjoner bortsett fra Gardermoen. Overtagelsen skjer 1. februar 2016 og vil derfor ikke ha innvirkning på årsregnskapet til Torghatten for 2015. Det er et betydelig oppkjøp som vil påvirke konsernregnskapet fra 2016. 

Torghatten ASA har inngått avtale om kjøp av aksjer i Fjord1 Holding AS

Torghatten ASA har signert kontrakt om kjøp av 50 % av aksjene i F1 Holding AS, som eier 59 % av Fjord 1 AS. Gjennomføring av kjøpet er avhengig av myndighetenes godkjennelse. Oppkjøpet påvirker ikke regnskapet for 2015, men er en vesentlig avtale for konsernet.