Trønderbilene AS og Gauldal Østerdal Buss AS har fusjonert
Det har ikke skjedd vesentlige endringer i konsernets struktur gjennom året.

Økning eierandel i NTS ASA
Torghatten ASA har signert kontrakt om kjøp av 50 % av aksjene i F1 Holding AS, som eier 59 % av Fjord 1 AS. Gjennomføring av kjøpet er avhengig av myndighetenes godkjennelse.