Torghatten ASA

(1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Overkurs Fond for vurderings-forskjeller Annen EK Sum
Egenkapital pr. 31.12.15 47 512 -638 183 522 16 588 557 561 804 545
Årsresultat       -16 588 60 742 44 154
 - herav avsatt utbytte         -47 512 -47 512
Fondsemisjon 190 047 -2 551 -183 522   -3 974 0
Endring i egne aksjer/utbytte egne aksjer   -229     -2 826 -3 055
Egenkapital 31.12.16 237 559 -3 418 0 0 563 991 798 132


Konsern

(1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Overkurs Fond for vurdering
sforskjeller
Annen egen-kapital eks. min. Minoritet Sum
Egenkapital pr. 31.12.2015 47 512 -638 183 522 37 432 1 290 370 548 210 2 106 408
Årets resultat       -13 399 359 202 102 338 448 141
- herav avsatt utbytte         -47 512   -47 512
Fondsemisjon 190 047 -2 551 -183 522   -3 974   0
Utbytte til min.aksj           -22 459 -22 459
Endring i egne aksjer 0 -229     -2 826   -3 055
Endringer ved kjøp av minoritet         99 727 -180 683 -80 956
Andre endringer egenkapital         358   358
Egenkapital pr 31.12.2016 237 559 -3 418 0 24 033 1 695 345 447 406 2 400 925