Morselskapet (Tall i hele 1.000 kr) Konsern
2016 2015   2016 2015
13 063 15 178 Driftsinntekter 9 385 650 8 573 902
-34 761 -8 686 Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 345 160 1 194 740
-38 294 -12 415 Driftsresultat (EBIT) 732 817 547 856
45 655 33 280 Ordinært resultat før skattekostnad 590 072 483 397
1 501 12 080 Skattekostnad 141 931 100 400
44 154 21 201 Årsresultat 448 141 382 997
         
798 132 804 545 Egenkapital 2 400 925 2 106 408
62,9% 58,8% Egenkapital i prosent av totalkapital 29,7% 27,9 %
    Driftsmargin (Resultat før skatt/omsetning) 6,3% 5,6 %
4,5% 3,4% Totalkapitalrentabilitet 9,0% 8,9 %
5,5% 2,5% Egenkapitalrentabilitet 19,9% 19,6 %
         
237 559 47 512 Aksjekapital 237 559 47 512
46 851 9 375 Antall aksjer 46 851 9 375
17 86 Bokført egenkapital pr. aksje (i kroner) 51 225
1 2 Inntjening pr. aksje etter skatt (i kroner) 7,4 32,4
    Resultat pr. aksje 2015 hensyntatt fondsemisjon   6,5
8 8 Antall sysselsatte 7 068 5 011