Torghatten ASA            
Tilknyttede selskap
(1.000 NOK)
Eierandel Bokført verdi 31.12.15 Tilgang/ avgang 2016 Resultatandel/endring egenkapital 2016 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.16
North Sea Safety KS 50 % 56 345 5 000 -47 002 0 14 343
Team Beredskap Sp/f  0 % 3 843 -3 803 -40 0 0
Sum tilknyttede selskaper   60 188 1 197 -47 042 0 14 343

 

Konsern            
Enhet (1.000 NOK) Eierandel Bokført verdi 31.12.15 Tilgang/
avgang 2016
Resultatandel/endring egenkapital 2016 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.16
North Sea Safety KS 50 % 56 345 5 000 -47 002 0 14 343
Team Beredskap Sp/f  0 % 3 843 -3 803 -40 0 0
Sikkerhetssenteret Rørvik AS 23 % 1 988 0 0 0 1 988
Sum tilknyttede selskaper   62 175 1 197 -47 042 0 16 330


Sammenfattet finansiell informasjon pr. 31.12.16 om de enkelte tilknyttede selskapene:

Enhet Virksomhet Eiendeler Gjeld Egenkap. Omsetning Årsresultat
North Sea Safety KS Rederi 163 528 134 842 28 686 0 -60 126
Sikkerhetssenteret Rørvik AS Opplæring 18 904 9 109 9 795 17 969 2 216

 

Tilknyttede selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Stemme- andel
North Sea Safety KS 2006 Brønnøysund 50 % 50 %
Sikkerhetssenteret Rørvik AS 2014 Rørvik 23 % 23 %