Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
2016 2015 Annen finansinntekt 2016 2015
235 2 182 Agio 253 389 134 701
0 12 Gevinst ved salg av aksjer 15 510
2 223 1 287 Aksjeutbytte 4 025 3 426
0 0 Annen finansinntekt  2 523 0
2 458 3 481 Sum Annen finansinntekt 259 953 138 637
         
    Annen finanskostnad    
430 467 Disagio 231 983 64 066
36 41 Gebyrer og kredittkortprovisjon 36 805 33 537
289 96 Tap ved salg av aksjer 222 12
0 0 Annen finanskostnad 3 040 5 909
755 604 Sum Annen finanskostnad 272 051 103 524