Torghatten ASA      
Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
Nor-Way Bussekspress AS 1,92 % 200 200
Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
Partrederiet Etylen DA 2,00 % 5 170 4 685
DIS Dyvi Cable Ship II 4,00 % 1 183 998
Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 966 242
Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 467 467
Øvrige aksjer   337 337
Sum anleggsaksjer/-andeler morselskap   13 419 12 024


Uinnkalt kapital for Partrederiet Etylen DA var pr. 31.12.2016 kr 0, mens for Dongguan Chemical Tankers DIS er andel uinnkalt kapital 0,9 MNOK. 

Konsern      
Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
Nor-Way Bussekspress AS 37,50 % 3 791 3 791
Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
Partrederiet Etylen DA 2,00 % 5 170 4 685
DIS Dyvi Cable Ship II 4,00 % 1 183 998
Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 966 242
Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 467 467
North Energy AS 0,08 % 437 418
Sentrum Næringshage AS 5,40 % 249 249
Nord Norsk Smolt AS 19,00 % 5 162 4 162
Atlantic Panamax 5,00 % 2 264 260
Flybussen.no DA 14,29 % 30 403
Andre   747 747
Sum anleggsaksjer konsern   25 562 21 519

 

Torghatten ASA      
Omløpsmidler Anskaffelses- Balanseført Markeds-
  kost verdi verdi
Drillmar Energy Ltd 16 159 1 000 1 000
NTS ASA 2 284 8 268 8 268
Havila Shipping ASA 127 572 1 626 1 626
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 109 1 365 1 365
Tide AS 5 6 6
Sum Finansielle investeringer 147 129 12 264 12 264

Drillmar Energy Ltd. er ikke børsnotert. 
 

Konsern      
Omløpsmidler Anskaffelses-kost Balanseført verdi Markeds-
verdi
NTS ASA 54 683 178 698 178 698
Namsos Invest AS 18 869 42 903 42 903
Drillmar Energy Ltd 16 159 1 000 1 000
Havila Shipping ASA 157 089 1 626 1 626
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 176 1 502 1 502
Tide AS 5 6 6
Sum Finansielle investeringer 247 981 225 735 225 735