Mor   Konsern
Fordringer med forfall
senere enn ett år
2016 2015   2016 2015
Andre langsiktige fordringer 0 0   28 327 246 000
Andre langsiktige fordringer konsern 30 826 287 560   0 0
Sum langsiktige fordringer 30 826 287 560   28 327 246 000
 
  Mor   Konsern
Langsiktig gjeld med forfall
senere enn 5 år
2016 2015   2016 2015
Gjeld til kredittinstitusjoner 10 971 45 662   1 199 095 1 216 588
Sum 10 971 45 662   1 199 095 1 216 588
 
  Mor   Konsern
Andre fordringer med forfall i løpet av et år 2016 2015   2016 2015
Andre fordringer  5 523 9 757   247 886 169 377
Sum 5 523 9 757   247 886 169 377