Aksjekapital:
Aksjekapitalen i Torghatten ASA var 31.12.16 kr 237.558.875,- fordelt på 47.511.775 aksjer pålydende kr 5,- pr. aksje. Det er kun en aksjeklasse i selskapet.

I følge selskapets vedtekter er stemmeretten begrenset på følgende måte;            
En aksje teller en stemme begrenset oppad pr. aksjonær til 20 % av totalt antall aksjer i selskapet. Ingen enkelt person kan stemme for mer enn 20 % av totalt antall aksjer i selskapet.            

Eierstruktur: 

De største aksjonærene i Torghatten ASA pr. 31.12.16 var: 

  Antall aksjer Eierandel Stemme-andel
Christiania Skibs AS 7 685 630 16,18 % 16,41 %
Saturn Invest AS 6 492 298 13,66 % 13,86 %
Hifo Invest AS 6 027 075 12,69 % 12,87 %
Heidenreich Enterprise Ltd. 2 816 575 5,93 % 6,01 %
Intertrade Shipping AS 2 025 000 4,26 % 4,32 %
Uno Invest AS 1 635 225 3,44 % 3,49 %
Jac. Moe AS 1 376 455 2,90 % 2,94 %
Torgnes AS 1 161 560 2,44 % 2,48 %
Amble Investment AS  763 865 1,61 % 1,63 %
Etui Invest AS 561 800 1,18 % 1,20 %
Skipsinvest AS 500 680 1,05 % 1,07 %
Brønnøy kommune 486 200 1,02 % 1,04 %

Av selskapets 20 største aksjonærer, eier de neste 7 aksjonærer aksjeposter på under 1 %.

Egne aksjer:

Pr. 31.12.16 har Torghatten ASA 683.595 egne aksjer. Selskapet har økt antall aksjer gjennom året med 45.795 aksjer.   

Aksjer eiet av medlemmer i styret, konsernsjef og visekonsernsjef:

   

Antall aksjer
Ant. aksjer eid av personlig nærstående
Sum           antall aksjer
         
Kjell Inge Skaldebø styreleder 9 000 0 9 000
Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 0 200 200
Tor Andenæs medlem 0 7 812 716 7 812 716
Torstein Moe medlem 63 800 2 280 910 2 344 710
Audhild Bang Rande medlem 1100 22 000 23 100
Monica Bjørnøy ansatterep. 0 0 0
Geir Sørensen ansatterep. 0 0 0
         
Ledende ansatte        
Brynjar Forbergskog, konsernsjef     12 519 373 12 519 373
Roger Granheim, visekonsernsjef      1 635 225 1 635 225