Konsernets struktur

Det er gjennomført omorganiseringer i konsernet Widerøe. Virksomheten var i sin helhet i Widerøe Flyveselskap AS (WF) frem til 2014. I juni 2015 ble to avdelinger skilt ut som egne datterselskap fra WF (Widerøe Ground Handling AS og Widerøe Technical Services AS). I 2016 ble det stiftet et nytt holdingselskap, Widerøe AS, som eies av WF Holding AS. På høsten i 2016 ble det gjennomført en fisjon hvor WF ble fisjonert ytterligere og delt opp i flere selskaper (Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS). Alle transaksjoner knyttet til omorganiseringen har skjedd uten endring i eierskap og til regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet.

Vesentlige hendelser 

Torghatten ASA har kjøpt Nordland Fylkeskommune sine aksjer (15 %) i Widerøes eierselskap, WF Holding AS, og eier etter det 66 % av WF Holding AS. 

WF Holding AS kjøpte i 2016 ut de siste 20 % av Widerøe AS fra SAS. WF Holding AS eier nå 100 % av Widerøe AS.