Torghatten ASA

(1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Fond for vurderings-forskjeller Annen EK Sum
Egenkapital pr. 31.12.16 237 559 -3 418 0 563 991 798 132
Årsresultat       152 807 152 807
 - herav avsatt utbytte       -71 268 -71 268
Endring i egne aksjer/utbytte egne aksjer   -1 227   -17 786 -19 013
Egenkapital 31.12.17 237 559 -4 645 0 627 744 860 658


Konsern

(1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Fond for vurderings-forskjeller Annen egen-kapital eks. min. Minoritet Sum
Egenkapital pr.31.12.2016 237 559 -3 418 24 033 1 695 345 447 406 2 400 925
Årets resultat     23 735 381 379 62 562 467 676
- herav avsatt utbytte       -71 268   -71 268
Utbytte til min.aksj         -23 268 -23 268
Endring i egne aksjer   - 1 227   -17 786   -19 013
Andre endringer egenkapital       -9 650 3 520 -6 130
Egenkapital pr 31.12.2017 237 559 -4 645 47 768 1 978 021 490 220 2 748 922