Morselskapet (Tall i hele 1.000 kr) Konsern
2017 2016   2017 2016
13 033 13 063 Driftsinntekter 9 739 874 9 385 650
-14 248 -34 761 Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 313 944 1 345 160
-17 699 -38 294 Driftsresultat (EBIT) 624 783 732 817
165 525 45 655 Ordinært resultat før skattekostnad 557 860 590 072
12 719 1 501 Skattekostnad 90 184 141 931
152 806 44 154 Årsresultat 467 676 448 141
         
860 658 798 132 Egenkapital 2 748 922 2 400 926
66,8% 62,9% Egenkapital i prosent av totalkapital 30,8% 29,7%
    Driftsmargin (Resultat før skatt/omsetning) 5,7% 6,3%
13,6% 4,5% Totalkapitalrentabilitet 7,5% 9,0%
18,4% 5,5% Egenkapitalrentabilitet 18,2% 19,9%
         
237 559 237 559 Aksjekapital 237 559 237 559
46 705 46 851 Antall aksjer 46 705 46 851
18,4 17 Bokført egenkapital pr. aksje (i kroner) 58,86 51,25
3 1 Inntjening pr. aksje etter skatt (i kroner) 8,7 7,4
8 8 Antall sysselsatte 7 069 7068