Torghatten ASA            
Tilknyttede selskap
(1.000 NOK)
Eierandel Bokført verdi 31.12.16 Tilgang/ avgang 2017 Resultatandel/endring egenkapital 2017 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.17
North Sea Safety KS 50 % 14 343 0 -7 138 0 7 205
Sum tilknyttede selskaper   14 343 0 -7 138 0 7 205

 

Konsern            
Enhet (1.000 NOK) Eierandel Bokført verdi 31.12.16 Tilgang/
avgang 2017
Resultatandel/endring egenkapital 2017 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.17
North Sea Safety KS 50 % 14 343  0 -7 138 0 7 205
Sikkerhetssenteret Rørvik AS 23 % 1 988 0 0 0 1 988
Sum tilknyttede selskaper   16 330 0 -7 138 0 9 192


Sammenfattet finansiell informasjon pr. 31.12.17 om de enkelte tilknyttede selskapene:

Enhet Virksomhet Eiendeler Gjeld Egenkap. Omsetning Årsresultat
North Sea Safety KS Rederi 168 509 154 180 14 410 10 229 4 592
Sikkerhetssenteret Rørvik AS Opplæring 15 633 7 370 8 263 11 416 -1 706

 

Tilknyttede selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Stemme- andel
North Sea Safety KS 2006 Brønnøysund 50 % 50 %
Sikkerhetssenteret Rørvik AS 2014 Rørvik 23 % 23 %