Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
2017 2016 Annen finansinntekt 2017 2016
167 235 Agio 160 241 253 389
3 830 0 Gevinst ved salg av aksjer 3 830 15
938 2 223 Aksjeutbytte 2 833 4 025
0 0 Annen finansinntekt 628 2 523
4 936 2 458 Sum Annen finansinntekt 167 531 259 953
         
    Annen finanskostnad    
270 430 Disagio 205 357 231 983
39 36 Gebyrer og kredittkortprovisjon 40 362 36 805
0 289 Tap ved salg av aksjer 0 223
0 0 Annen finanskostnad 5 446 3 040
309 755 Sum Annen finanskostnad 251 165 272 052