Torghatten ASA      
Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
Nor-Way Bussekspress AS 1,92 % 200 200
Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
Partrederiet Etylen DA 2,00 % 5 170 4 685
Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 966 0
Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 467 467
Øvrige aksjer   337 337
Sum anleggsaksjer/-andeler morselskap   12 236 10 784


Uinnkalt kapital for Partrederiet Etylen DA og Donguguan Chemical Tankers DIS er pr. 31.12.2017 kr 0.

Konsern      
Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
Nor-Way Bussekspress AS 37,50 % 3 791 3 791
Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
Partrederiet Etylen DA 2,00 % 5 170 4 685
Tidligfasefondet i NT 3,22 % 500 500
Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 966 0
Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 467 467
North Energy AS 0,08 % 437 418
Sentrum Næringshage AS 5,40 % 249 249
Nord Norsk Smolt AS 19,00 % 5 162 1 400
Atlantic Panamax 5,00 % 2 264 260
Flybussen.no DA 14,29 % 30 69
Andre   720 720
Sum anleggsaksjer konsern   24 852 17 656

 

Torghatten ASA      
Omløpsmidler Anskaffelses- Balanseført Markeds-
  kost verdi verdi
Drillmar Energy Ltd 16 159 1 000 1 000
NTS ASA 2 284 12 013 12 013
Havila Shipping ASA 127 572 146 146
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 978 1 481 1 481
Sum Finansielle investeringer 146 993 14 640 14 640

Drillmar Energy Ltd. er ikke børsnotert. 
 

Konsern      
Omløpsmidler Anskaffelses-kost Balanseført verdi Markeds-
verdi
NTS ASA 54 683 259 651 259 651
Namsos Invest AS 18 869 66 638 66 638
Drillmar Energy Ltd 16 159 1 000 1 000
Havila Shipping ASA 127 572 146 146
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 978 1 481 1 481
Sum Finansielle investeringer 218 261 328 917 328 917