Mor   Konsern
Fordringer med forfall
senere enn ett år
2017 2016   2017 2016
Andre langsiktige fordringer 8 000 0   39 837 28 327
Andre langsiktige fordringer konsern 24 889 30 826   0 0
Sum langsiktige fordringer 32 889 30 826   39 837 28 327
 
  Mor   Konsern
Langsiktig gjeld med forfall
senere enn 5 år
2017 2016   2017 2016
Gjeld til kredittinstitusjoner 8 000 10 971   1 599 254 1 199 095
Sum 8 000 10 971   1 599 254 1 199 095
 
  Mor   Konsern
Andre fordringer med forfall i løpet av et år 2017 2016   2017 2016
Andre fordringer  40 953 5 523   267 565 247 886
Sum 40 953 5 523   267 565 247 886