2017 2016
Avsetning for forpliktelser 0 2 500


2,5 MNOK i 2016 gjelder avsetninger for usikre forpliktelser i forbindelse med virksomhetsoppkjøp i det heleide datterselskapet Torghatten Nord AS. Pr. 31.12.17 er hele avsetningen tilbakeført.