Torghatten ASA har gjennom datterselskapet Torghatten Buss AS i 2017 kjøpt 100 % av aksjene i Tromsø Busscharter AS.

De overtatte regnskapet er bokført etter oppkjøpsmetoden.

Torghatten Buss AS betalte 2,45 MNOK for Tromsø Busscharter. Det oppstod en goodwill på 1,9 MNOK i forbindelse med oppkjøpet.