Aksjekapital:
Aksjekapitalen i Torghatten ASA var 31.12.17 kr 237.558.875,- fordelt på 47.511.775 aksjer pålydende kr 5,- pr. aksje. Det er kun en aksjeklasse i selskapet.     
        
I følge selskapets vedtekter er stemmeretten begrenset på følgende måte;            
En aksje teller en stemme begrenset oppad pr. aksjonær til 20 % av totalt antall aksjer i selskapet. Ingen enkelt person kan stemme for mer enn 20 % av totalt antall aksjer i selskapet.         

Eierstruktur: 

De største aksjonærene i Torghatten ASA pr. 31.12.16 var: 

  Antall aksjer Eierandel Stemme-andel
Christiania Skibs AS 6 719 502 14,14 % 14,42 %
Saturn Invest AS 6 296 298 13,25 % 13,52 %
Hifo Invest AS 5 927 075 12,47 % 12,72 %
Heidenreich Enterprise Ltd. 2 816 575 5,93 % 6,05 %
Intertrade Shipping AS 2 100 000 4,42 % 4,51 %
Uno Invest AS 1 635 225 3,44 % 3,51 %
Jac. Moe AS 1 326 455 2,79 % 2,85 %
Torgnes AS 1 161 560 2,44 % 2,49 %
Amble Investment AS  763 865 1,61 % 1,64 %
Etui Invest AS 561 800 1,18 % 1,21 %
Skipsinvest AS 500 860 1,05 % 1,08 %
Brønnøy kommune 486 200 1,02 % 1,04 %

 Av selskapets 20 største aksjonærer, eier de neste 7 aksjonærer aksjeposter på under 1 %.

Egne aksjer:
Pr. 31.12.17 har Torghatten ASA 929.039 egne aksjer. Selskapet har økt antall aksjer gjennom året med 245.444 aksjer.

Aksjer eiet av medlemmer i styret, konsernsjef og visekonsernsjef:

   

Antall aksjer
Ant. aksjer eid av personlig nærstående
Sum           antall aksjer
         
Kjell Inge Skaldebø styreleder 10 500 0 10 500
Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 0 200 200
Tor Andenæs medlem 0 6 719 502 6 719 502
Torstein Moe medlem 63 800 2 140 910 2 204 710
Audhild Bang Rande medlem 2 200 22 000 24 200
Monica Bjørnøy ansatterep. 0 0 0
Geir Sørensen ansatterep. 0 0 0
         
Ledende ansatte        
Brynjar Forbergskog, konsernsjef     12 223 373 12 223 373
Roger Granheim, visekonsernsjef      1 635 225 1 635 225