Torghatten ASA              
Datterselskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Egenkapital  31.12.17 Stemme- andel Anskaffelses-kost Bokført verdi
Torghatten Trafikkselskap AS 1995-2005 Brønnøysund 100 % 89 000 100 % 3 542 3 542
Torghatten Nord AS 2008 Tromsø 100 % 669 913 100 % 40 010 40 010
Bastø Fosen AS 1995 Horten 100 % 30 967 100 % 35 174 35 174
FosenNamsos Sjø AS *1) 2008 Trondheim 66 % 165 445 66 % 95 390 95 390
T-Finans AS 2011 Sandvika 100 % 142 813 100 % 82 207 82 207
Trønderbilene AS konsern  *2) 1999 Levanger 100% 365 206 100% 92 673 92 673
Norgesbuss AS konsern *3) 2004 Oslo 100% 151 651 100% 174 176 147 182
Sørlandsruta AS  2010 Mandal 100% 20 413 100% 14 500 14 500
Torghatten Buss AS *4) 1993 Brønnøysund 100% 16 628 100% 9 370 9 370
WF Holding AS *5) 2013 Brønnøysund 66% 517 038 66% 316 157 316 157
Sør-Helgeland Vaktselskap AS 2000 Brønnøysund 100% 1 110 100% 505 505
TTS Bil og Dekksenter AS 1995 Brønnøysund 100% 9 664 100% 400 400
Fjordveien AS 1994 Trondheim 100% 59 100% 80 80
Fosen Verkstedservice AS 1997 Sistranda 100% 6 543 100% 1 669 1 669
Berg-Hansen Reisebureau Trondheim AS 1987 Trondheim 66% 6 699 66% 2 887 2 887
Maritime Venture AS *6) 2011 Sandnessjøen 51% 94 888 51% 29 964 29 964
Secora AS 2012 Svolvær 100% 20 113 100% 0 9 800
Torghatten Servicesenter AS 2013 Brønnøysund 100% 2 017 100% 100 100
Sum datterselskaper             881 629

 

Info ang. underkonsern
  Anskaffelses-
tidspunkt
Forretnings-kontor Eierandel mor Eid via DS Egenkapital Stemmeandel
*1) i FosenNamsos Sjø AS inngår følgende datterselskap:
Partrederiet Kystekspressen ANS 1994 Trondheim 51 %   46 762 51 %
             
*2) I Trønderbilene konsern inngår følgende datterselskaper:
Vassneset Eiendom AS 2009 Åfjord 51%   11 234 51%
Fosen Verkstedsenter AS 2009 Åfjord 64%   4 925 61%
TB verkstedsenter AS 2012 Steinkjer 94%   2 783 98%
GB Transportservice AS 1987 Røros 100%   3 515 100%
             
*3) I Norgesbuss konsern inngår følgende datterselskaper:
Omniservice AS 2004 Oslo 100%   14 521 100%
Norgesbuss Ekspress AS 2004 Oslo 100%   4 484 100%
Firda Billag Buss AS 2013 Førde 50%   51 562 50%
Norgesbuss Rogaland AS 2016 Oslo 100%   100 100%
             
*4) I Torghatten Buss konsern inngår følgende datterselskap:
Tromsø Busscharter AS 2016 Tromsø 100%   1 067 100%
             
*5) i WF Holding AS inngår følgende datterselskaper:
Widerøe AS     100%   488 455 100%
Widerøe's Flyveselskap AS 2013 Bodø   100% 241 649 100%
Widerøe Internett AS 2013 Mosjøen   100% 2 360 100%
Widerøe Ground Handling AS 2015 Bodø   100% 68 745 100%
Widerøe Technical Services AS 2015 Bodø    100% 26 451 100%
Widerøe Property AS 2016 Bodø   100% 46 292 100%
Widerøe Asset AS 2016 Bodø   100% 753 082 100%
             
*6) I Maritime Venture konsern inngår følgende datterselskaper: 
Seløy Holding AS 2011 Herøy 60%   20 466 60%
Seløy Undervannsservice AS 2011 Herøy   100% 13 628 100%
Seløy Kystberedskap AS 2011 Herøy   100% 53 458 100%
Seløybase Sør AS 2011 Sandnessjøen 100%   251 100%