Styret har hatt følgende sammensetting:

  • Kjell Inge Skaldebø, styreleder
  • Lise Andrea Dahl Karlsen, nestleder
  • Tor Andenæs, styremedlem
  • Audhild Bang Rande, styremedlem
  • Torstein Moe, styremedlem
  • Monica Bjørnøy, representant for de ansatte
  • Petter Førde, representant for de ansatte

Varamedlemmer:

  • Brynjar Kroknes
  • Wenche Stuvland Knygh


Trykk her for å se oversikten over styret