Torghatten ASA

(1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Fond for vurderings-forskjeller Annen EK Sum
Egenkapital pr. 31.12.17 237 559 -4 645 0 627 744 860 658
Årsresultat       179 325 179 325
 - herav avsatt utbytte       -95 024 -95 024
Endring i egne aksjer/utbytte egne aksjer   -6 312   -113 786 -120 098
Egenkapital 31.12.18 237 559 -10 958 0 598 260 824 861


Konsern

(1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Fond for vurderings-forskjeller Annen egen-kapital eks. min. Minoritet Sum
Egenkapital pr.31.12.2017 237 558 -4 645 47 768 1 978 021 490 220 2 748 922
Årets resultat     -47 768 591 752 26 912 570 896
- herav avsatt utbytte       -95 024   -95 024
Utbytte til min.aksj         -8 609 -8 609
Endring i egne aksjer   -6 311   -113 786   -120 097
Omregningsdifferanse valuta       6 023   6 023
Andre endringer egenkapital       -1 452 -7 217 -8 669
Egenkapital pr 31.12.2018 237 558 -10 956 0 2 365 534 501 306 3 093 442