Morselskapet (Tall i hele 1.000 kr) Konsern
2018 2017   2018 2017
13 749 13 033 Driftsinntekter 10 208 917 9 739 874
-13 729 -14 248 Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 418 521 1 313 944
-17 594 -17 699 Driftsresultat (EBIT) 684 110 624 783
188 943 165 525 Ordinært resultat før skattekostnad 680 636 557 860
9 618 12 719 Skattekostnad 109 740 90 184
179 325 152 806 Årsresultat 570 896 467 676
         
824 861 860 658 Egenkapital 3 093 442 2 748 922
63,7% 66,8% Egenkapital i prosent av totalkapital 28,9% 30,8%
    Driftsmargin (Resultat før skatt/omsetning) 6,7% 5,7%
15,4% 13,6% Totalkapitalrentabilitet 8,2% 7,5%
21,3% 18,4% Egenkapitalrentabilitet 19,5% 18,2%
         
237 559 237 559 Aksjekapital 237 559 237 559
45 952 46 705 Antall aksjer 45 952 46 705
18,0 18,4 Bokført egenkapital pr. aksje (i kroner) 67,32 58,86
4 3 Inntjening pr. aksje etter skatt (i kroner) 11,8 8,7
7 8 Antall sysselsatte 6 907 7 069