Torghatten ASA            
Tilknyttede selskap
(1.000 NOK)
Eierandel Bokført verdi 31.12.17 Tilgang/ avgang 2018 Resultatandel/endring egenkapital 2018 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.18
North Sea Safety KS 50 % 7 205 0 -4 942 0 2 263
Sum tilknyttede selskaper   7 205 0 -4 942 0 2 263

 

Konsern            
Enhet (1.000 NOK) Eierandel Bokført verdi 31.12.17 Tilgang/
avgang 2018
Resultatandel/endring egenkapital 2018 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.18
North Sea Safety KS 50 % 7 205  0 -4 942 0 2 263
Sikkerhetssenteret Rørvik AS 23 % 1 988 0 0 0 1 988
Sum tilknyttede selskaper   9 192 0 -4 942 0 4 251


Sammenfattet finansiell informasjon pr. 31.12.18 om de enkelte tilknyttede selskapene:

Enhet Virksomhet Eiendeler Gjeld Egenkap. Omsetning Årsresultat
North Sea Safety KS Rederi 154 306 148 467 5 839 6 973 -15 345
Sikkerhetssenteret Rørvik AS Opplæring 12 271 4 699 7 572 11 895 -691

 

Tilknyttede selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Stemme- andel
North Sea Safety KS 2006 Brønnøysund 50 % 50 %
Sikkerhetssenteret Rørvik AS 2014 Rørvik 23 % 23 %