Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
2018 2017 Annen finansinntekt 2018 2017
86 167 Agio 193 318 160 241
1 991 3 830 Gevinst ved salg av aksjer 2 111 3 830
2 903 938 Aksjeutbytte 15 697 2 833
20 000 0 Annen finansinntekt 9 219 628
24 979 4 936 Sum Annen finansinntekt 220 345 167 531
         
    Annen finanskostnad    
65 270 Disagio 185 641 205 357
161 39 Gebyrer og kredittkortprovisjon 40 429 40 362
13 0 Tap ved salg av aksjer 13 0
0 0 Annen finanskostnad 2 537 5 446
239 309 Sum Annen finanskostnad 228 621 251 165