Torghatten ASA      
Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
Vega Skjærgårdspark AS 11,50% 100 100
Helgeland Invest AS 2,10% 4 996 4 996
DnB Aktiv Rente II   5 000 5 447
Øvrige aksjer   337 337
Investering i aksjer og andeler   10 433 10 879


 

Konsern      
Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
Nor-Way Bussekspress AS 5,00% 796 796
Vega Skjærgårdspark AS 11,50% 100 100
Helgeland Invest AS 2,10% 4 996 4 996
Tidligfasefondet i NT 3,22% 500 500
DnB Aktiv Rente II   5 000 5 447
North Energy AS 0,08% 412 149
Sentrum Næringshage AS 5,40% 249 249
Nord Norsk Smolt AS 19,00% 5 162 1 400
Atlantic Panamax 5,00% 2 264 260
Flybussen.no DA 12,50% 30 118
Lufthavndrift AS 5,00% 1 500 1 500
Andre   969 969
Investering i aksjer og andeler   21 978 16 484

 

Torghatten ASA      
Omløpsmidler Anskaffelses- Balanseført Markeds-
  kost verdi verdi
Drillmar Energy Ltd 16 159 1 000 1 000
NTS ASA 2 284 16 647 16 647
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 109 1 169 1 169
Utbyttefinans (inv. i aksjer/grunnfondsbevis) *1) 18 000 17 982 17 982
Finansielle investeringer 37 552 36 798 36 798

Drillmar Energy Ltd. er ikke børsnotert. 
*1) gjelder inv. via NEF Kapitalforvaltning og gjelder ulike Sparebanker, Gjensidige, DnB og Storebrand.

Konsern      
Omløpsmidler Anskaffelses-kost Balanseført verdi Markeds-
verdi
NTS ASA 73 552 464 945 464 945
Drillmar Energy Ltd 16 159 1 000 1 000
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 176 1 169 1 169
Utbyttefinans (inv. i aksjer/grunnfondsbevis) 18 000 17 982 17 982
Finansielle investeringer 108 887 485 097 485 097