Mor   Konsern
Fordringer med forfall
senere enn ett år
2018 2017   2018 2017
Andre langsiktige fordringer 8 000 8 000   44 778 39 837
Andre langsiktige fordringer konsern 15 055 24 889   0 0
Sum langsiktige fordringer 23 055 32 889   44 778 39 837
 
  Mor   Konsern
Langsiktig gjeld med forfall
senere enn 5 år
2018 2017   2018 2017
Gjeld til kredittinstitusjoner 64 943 8 000   1 994 428 1 599 254
Sum 64 943 8 000   1 994 428 1 599 254
 
  Mor   Konsern
Andre fordringer med forfall i løpet av et år 2018 2017   2018 2017
Andre fordringer  17 40 953   349 964 267 565
Sum 17 40 953   349 964 267 565