Det har ikke skjedd hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapet som er avgitt.